AKTUALNOŚCI z Regionu

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

 

W dniu 11 sierpnia 2014 roku w Więcławicach Starych miała miejsce patriotyczna uroczystość Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej poświęconej pomordowanym partyzantom ziemi michałowickej. Uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie "Pro Memoria - Dla Pamięci" miala uroczysty przebieg a całość uświetnili swym udziałem żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa wystawiając Kompanię Reprezentacyjną KG, Poczet Sztandarowy Brygady, Wartę Honorową, odczytali Apel Poległych oraz wykonali salwę honorową.

Cześć pamięci pomordowanych Partyzantów !!!


Fotki z uroczystości w galerii.

 

Z wizytą u "Czerwonych beretów"...

W dniu 23.05.2014r., z inicjatywy przedstawiciela Stowarzyszenia „Pro Memoria-Dla Pamięci” - Jarosława Boruczkowskiego, uczniowie klas 0-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach mieli przyjemność gościć w ramach „Dni Otwartych Koszar” u „czerwonych beretów” - 16 batalionu powietrznodesantowego stacjonującego w Krakowie. Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem jednostki popularnych komandosów – wchodzącej w skład elitarnej 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego. Żołnierze batalionu biorą bardzo często udział w misjach pokojowych poza granicami kraju. Chęć wzięcia udziału w wycieczce zadeklarowało prawie 100% uczniów szkoły, dla których trzeba było zamówić dwa autokary.

Po przyjeździe na teren jednostki, punktualnie o godzinie 10:00 na placu apelowym goście zostali uroczyście powitani przez zastępującego Dowódcę kpt. Marcina Pęcaka. Następnie wystąpiła Orkiestra Wojskowa Garnizonu Kraków prowadzona przez mjr Dariusza Bylinę, która zaprezentowała musztrę paradną. Strzałem w dziesiątkę okazał się także występ zespołu mażoretek z Niepołomic. Dzieci z dużym zainteresowaniem śledziły choreografię dziewcząt tańczących w rytm utworów odgrywanych przez Orkiestrę. Na uczestników „Dnia Otwartego” czekało jednak jeszcze wiele innych atrakcji przygotowanych przez komandosów…

Zwiedzanie koszar rozpoczęto od Sali Tradycji 16 Batalionu gdzie zgromadzono wiele pamiątek i eksponatów związanych z bogatą historią i tradycjami batalionu.

Następnym punktem programu była praktyczna nauka musztry wojskowej, która wzbudziła ogromne zainteresowanie, zwłaszcza wśród najmłodszych, z których każdy na chwilę poczuł się żołnierzem.

W kolejnym punkcie przygotowanym przez żołnierzy można było przejechać się prawdziwym, terenowym pojazdem wojskowym po terenie jednostki.

Nie lada gratką dla najmłodszych okazał się specjalnie na ten dzień przygotowany pokaz wyposażenia drużyny szturmowej, gdzie żołnierze wchodzący w jej skład, ubrani w specjalne mundury maskujące o twarzach wymalowanych specjalnymi farbami - zaprezentowali wszystkie elementy uzbrojenia, maskowania i wyposażenia komandosa. Można było potrzymać w rękach prawdziwą broń palną oraz dowiedzieć się o jej możliwościach taktyczno-bojowych na współczesnym polu walki.

Jak przystało na jednostkę spadochronową, równie ciekawym punktem programu był specjalny pokaz wojskowego sprzętu spadochronowego i desantowego zaprezentowanego przez żołnierzy kompani zwiadu, na którym omówiono różne rodzaje spadochronów. Na kolejnym punkcie można było praktycznie uczestniczyć w „desancie spadochronowym” przy wykorzystaniu tzw. symulatorów spadochronowych oraz usiąść za sterami poczciwego „Antka”- samolotu, służącego do treningu skoków spadochronowych.

Na następnych punktach można było m.in. wziąć udział w treningu strzeleckim z broni AEG pod czujnym okiem instruktora, wspinać się na linkach rozwieszonych między drzewami, zapoznać z wykrywaczem min, sprzętem pontonowym a także wozami bojowymi wojskowej straży pożarnej.

Poza tym Klub Żołnierski 16 bpd przygotował Tablicę Wspomnień oraz Punkt Małego Rysownika, w którym dzieci mogły odpocząć i wykazać się swoją wyobraźnią, tworząc plakat przedstawiający spadochroniarzy podczas skoków. Wszędzie panowała miła, przyjazna atmosfera co w połączeniu z piękną pogodą było dodatkowym pozytywnym elementem spędzonego u komandosów czasu.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Pro Memoria-Dla Pamięci” wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach pragnie złożyć na ręce Dowódcy 16 bpd szczególne słowa podziękowania za umożliwienie atrakcyjnego pobytu w jednostce.

Dziękujemy Wszystkim żołnierzom 16 bpd z Krakowa za sporą dawkę emocji oraz wspaniałe chwile. Obiecujemy, że do Was wrócimy …

 

Opracował: Jarosław Boruczkowski

 

          

 
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 14 kwietnia 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z późn. zmian.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 kwietnia 2014 r. /czwartek/ do dnia 23 maja 2014 r. /piątek/ w godzinach od 11:00 do 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, 32-010 Luborzyca, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, na sali obrad (II piętro pok. 27)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2014r. /poniedziałek/ w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o godz. 11.oo. na sali obrad (II piętro pok. 27)
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium oraz do strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2014 r./piątek/

INFORMACJA

W dniu 21 marca 2014 roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Łuczycach zebranie wiejskie, na którym uchwalono przeważającą ilością głosów Uchwałę o rozpoczęciu procedury nadawania nazw ulic w naszej miejscowości. Nareszcie będziemy mogli dorównać pod tym względem sąsiednim miejscowościom a tym samym zbliżyć sie do cywilizowanego świata ...   

Certyfikat "Szkoła przyjazna dla dziecka sześcioletniego"" przyznany naszej Szkole Podstawowej w Łuczycach !!! Gratulujemy !!!

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
z dnia 20 września 2013 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z późn. zmian.)

ZAWIADAMIAM O WYŁOŻENIU

do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 września 2013 r. do dnia 28 października 2013 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, 32-010 Kocmyrzów, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, na sali obrad (II piętro pok. 27).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 października 2013r. /wtorek/ w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o godz. 11.oo. na sali obrad (II piętro pok. 27).
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium oraz do strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2013r. /piątek/.

Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
(-) Marek Jamborski

 

Konkurs

"Z wehikułem czasu przez historię mojej miejscowości„.

 

W poniedziałek 17 czerwca 2013r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom Gminnego Konkursu Historycznego ,,Z wehikułem czasu przez historię mojej miejscowości„.

W Konkursie tym udział brali uczniowie szkół podstawowych naszej gminy. Jego organizatorami byli Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski oraz Stowarzyszenie ,, Pro Memoria- Dla Pamięci”. Celami, które przyświecały idei organizacji w/w konkursu były: przybliżenie młodzieży dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, popularyzowanie kultury regionalnej, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych.

Konkurs przeprowadzony został w dwu etapach: szkolnym, a następnie ogólnogminnym, podczas którego oceniane były przez konkursowe jury w składzie: Przewodniczący - Jerzy St. Kozik – nauczyciel Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy, członkowie - Agnieszka Frączek- Prusak- nauczyciel Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy, Julita Wawrowska - Urząd Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, Jarosław Boruczkowski - ,, Stowarzyszenie Pro Memoria- Dla Pamięci", Krystyna Plucińska -Surówka - ,, Stowarzyszenie Pro Memoria- Dla Pamięci" po trzy najlepsze prace konkursowe, wybrane w każdej ze szkół podstawowych naszej gminy.

Łącznie jury oceniło 30 prac, które dotyczyły takich zagadnień jak m.in.: historia miejscowości,ważne wydarzenia z życia mieszkańców, rozwój miejscowości na przestrzeni dziejów, obrzędy, które występują w danej parafii.

 

Po dwóch posiedzeniach jurorów, ostateczne wyniki Konkursu

 ,,Z wehikułem czasu przez historię mojej miejscowości” przedstawiają się następująco :

I miejsce: Karolina Gurdek - Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
II miejsce: Liwia Dominikowska - Szkoła Podstawowa w Łososkowicach
III miejsce: Paweł Darmoń - Szkoła Podstawowa w Karniowie

 

Wyróżnienia:
Piotr Krzyworzeka - Szkoła Podstawowa w Goszczy
Dawid Prusak - Szkoła Podstawowa w Łuczycach

 

 

 Na uroczystym spotkaniu w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca cenne nagrody rzeczowe Laureatom Konkursu wręczył ich fundator Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia „Pro Memoria” panem Jarosławem Boruczkowskim oraz Przewodniczącym konkursowego jury Jerzym St. Kozik. Obok nich podczas uroczystego wręczenia nagród obecni byli także Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty pani Anna Szymczyk – Sierak Posumowania Gminnego, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, których uczniowie okazali się być najlepszymi w Konkursie „Z wehikułem czasu przez historię mojej miejscowości”, przedstawiciele Stowarzyszenia „Pro Memoriam – Dla Pamięci”, a także członkowie konkursowego jury.

 

Po dokonaniu podsumowania i oceny tegorocznego konkursu historycznego uczniów szkół podstawowych naszej gminy pan Jarosław Boruczkowski w imieniu Stowarzyszenia „Pro Memoria – Dla Pamięci” wręczył panu Markowi Jamborskiemu list gratulacyjny, zawierający m.in. wyrazy podziękowania za objęcie Konkursu „Z wehikułem czasu przez historię mojej miejscowości” swoim patronatem oraz wszechstronne wsparcie udzielone przy jego organizacji.

 

żródło: strona Gminy Kocmyrzów-Luborzyca