POGOTOWIE RATUNKOWE:

tel. alarmowe: 112, 999

 

Od dnia 1 marca 2011 r. w razie wystąpienia dolegliwości, z powodu których normalnie udalibyśmy się do lekarza rodzinnego, w dni powszednie w godz. od 18.00 do 8.00 rano następnego dnia oraz w dniach wolnych od pracy (soboty, niedziele, dni świąteczne) można skorzystać z konsultacji lekarskiej świadczonej w ramach całodobowej opieki w najbliżej położonych placówkach:

 

NZOZ OPC w Proszowicach

Proszowice, ul. Kopernika 13

tel. 12 356-55-33

NZOZ OPC w Słomnikach

Słomniki, ul. Kościuszki 64

tel. 12 357-57-10

NZOZ Południe

Kraków, os. Krakowiaków 43

tel. 12 644-51-38

NZOZ MARK MED

Kraków, os. Niepodległości 2

tel. 12 647-02-44

NZOZ MARK MED

Kraków, os. Jagiellońskie 1

tel. 12 648-00-44

NZOZ OPC Kraków

Kraków, Al. Pokoju 4

tel. 12 411-83-96

 

Nie ma rejonizacji - pacjent sam dokonuje wyboru placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia (np. utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana będąca efektem urazu) należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112).