NASZ PAPIEŻ

św. Jan Paweł II

Nasz Papież

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII odbyła się 27 kwietnia w 2014 roku w Niedzielę Bożego Miłosierdzia  

 

2 kwietnia 2014 roku - 9 rocznica śmierci

 

" I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! "

 

"Jestem synem tego narodu - i dlatego odczuwam głęboko wszystkie, wszystkie jego szlachetne dążenia, pragnienia życia w prawdzie, wolności, sprawiedliwości, solidarności społecznej - pragnienie życia swym własnym życiem. Przecież po tysiącu lat swych dziejowych doświadczeń ten naród ma swoje własne życie, swą kulturę, swe społeczne tradycje, swoją duchową tożsamość ..."

 

"Słyszałem wielokrotnie, pielgrzymując po Polsce, słowa: Trudna jest ta wolność, którą mamy. Wolność jest trudna. Wolność jest trudna, trzeba się jej uczyć, trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym, trzeba się uczyć być wolnym tak, ażeby nasza wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym, ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych ..."

 

Na tej stronie chciałbym zapoznać Wszystkich: wierzących i niewierzących z postacią Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Niech te słowa zapisane tutaj, będą dla Niego - skromnym dziękczynieniem i podziękowaniem za to co uczynił dla nas ...

 

Prawie wszystko o Janie Pawle II, kliknij poniższy Link:

http:www.swjakub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489&Itemid=161

 

 

Wybór Karola Wojtyły na Papieża
Habemus_Papam.mp3
MP3 Audio File 1.1 MB