Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych BIS - O nas O BIS
www.bis-krakow.pl


Tworzymy organizację pozarządową, która łączy ludzi z pasją. Naszą misją jest budzenie aktywności obywateli, organizacji i społeczności lokalnych. W myśl tej zasady kierujemy wszechstronne wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe do organizacji pozarządowych, liderów, społeczności lokalnych i samorządów.


Aktywnie włączamy się w rozwijanie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w regionie. Jesteśmy współinicjatorami powołania Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich. Podejmujemy kroki na rzecz budowania relacji III Sektora z administracją samorządową poprzez działania edukacyjne oraz aktywny udział w pracach Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego. Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Od stycznia 2009 roku jesteśmy w Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, która w oparciu o wypracowywane od ponad 10 lat standardy wspiera rozwój sektora pozarządowego.


Poza stałą działalnością, obecnie rozwijamy usługi w zakresie ekonomizacji organizacji pozarządowych oraz animowania oddolnej aktywności lokalnej.