STOWARZYSZENIE "PEŁNA CHATA"

 


DANE STOWARZYSZENIA:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI

I MŁODZIEŻY "PEŁNA CHATA"

Więcławice Stare 50

32 - 091 Michałowice

tel. 694 06 13 69

e-mail:  spc@swjakub.pl

www.pelnachata.org.pl

KRS 0000362491

NIP 513-02-11-548

REGON  121314377

nr konta: 56 8589 0006 0180 0550 5438 0001

Po dopełnieniu wszelkich formalności rejestrowych, z dniem 06 sierpnia 2010 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Pełna Chata" zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Od tej chwili mogliśmy formalnie zacząć realizować postawione sobie cele, zawarte w statucie Stowarzyszenia.

Bazując na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych celami stowarzyszenia są:

- Działanie na rzecz wspomagania w wychowaniu i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,

- Zapobieganie negatywnym wpływom środowisk patologicznych na rozwój dzieci i młodzieży,

- Wspieranie wychowawcze i duchowe dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,

- Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności promującej wpływ kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia na rozwój ludzi młodych,

- Pobudzanie świadomości społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez propagowanie ekologii i ochrony środowiska, a także wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną i pielęgnowanie  jej tradycji.

Do osiągniętych dotychczas sukcesów naszego, bądź co bądź, młodego Stowarzyszenia zaliczyć można stworzenie i prowadzenie "Jakubowej świetlicy" - miejsca twórczego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego w godzinach pozaszkolnych.

W ramach "Jakubowej świetlicy" realizowane są następujące inicjatywy:

-- rozwijanie instrumentalno-wokalnego zespołu "Jakubowe Muszelki" zrzeszającego dzieci i młodzież z terenu gminy, którego posłuchać można najczęściej podczas oprawy niedzielnych Mszy Św. o godz. 11:00 w Więcławicach, a także podczas uroczystości parafialnych, szkolnych, okazjonalnych koncertach i przeglądach. W roku 2009 na Archidiecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej na Podhalu "Sacrosong" w Nowym Targu "Jakubowe Muszelki" otrzymały wyróżnienie za "aktywność instrumentalną dzieci";

-- stałe, cotygodniowe popołudniowe zajęcia plastyczne i artystyczne dla dzieci, w ramach których, pod opieką instruktorek wykonywane są rączkami małych artystów małe dzieła sztuki. Dzieci mogą również poznawać ciekawe zawody (dotąd poznały zawody rolnika, strażaka, policjanta) czy uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych (ostatnio planetarium w Krakowie);

-- lekcje gitarowo-wokalne w kilkuosobowych grupach dla dzieci i młodzieży z terenu gmin Michałowice i Kocmyrzów;

-- lekcje języka angielskiego pn. "Angielski śpiewająco" prowadzone dla dzieci w małych grupach w miłej i przyjaznej atmosferze.

Poza powyższymi, stałymi zajęciami nasze stowarzyszenie organizuje coroczne stacjonarne ferie zimowe na bazie pomieszczeń Zespołu Szkół w Więcławicach, na które zapraszamy wszystkie chętne dzieci.

Każdy daje to co może. Szukamy i czekamy na każdego, kto tak jak my, jest gotów dać kawałek siebie, swojego czasu i serca, dla innych - bardziej potrzebujących.

Przyłącz się do nas, do naszej Pełnej Chaty!