Polskie Stowarzyszenie Fundrasingu

 

www.fundraising.org.pl

 


Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu powstało 28 stycznia 2006 r. ,
by działać dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce. Cele PSF to integracja środowiska fundraiserów w Polsce, ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej oraz edukacja w zakresie fundraisingu. Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje wypełniały swą misję i potrafiły finansować swoją działalność i rozwój prowadząc dialog z darczyńcami. Brak pieniędzy nie musi być przeszkodą w czynieniu dobra.

Przyjmujemy deklaracje członkowskie od tych, którzy chcą z nami współpracować i razem z nami uczyć się skuteczniej pomagać innym. Zapraszamy do PSF. Obecnie zrzeszamy 230 członków.

ZARZĄD PSF:

Robert Kawałko - Prezes Zarządu Kraków
Jerzy Mika - Wiceprezes ds. finansowych Opole
Katarzyna Wierzbowska - Członek     GoodBrand & Company Polska, Warszawa
Andrzej Pietrucha - Członek     Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Warszawa
Jan Trzupek - Członek     Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków

KOMISJA ETYKI:

Tomasz Kierul - Przewodniczący     Asumpcjoniści, Boston, USA
Ewa Rżysko      Fundacja Bank Zachodni WBK S.A., Warszawa
Michał Rżysko      Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa
Piotr Cejnóg     SAZ Dialog Agentur Warszawa


KOMISJA REWIZYJNA:

Robert Filipowski- Przewodniczący     Acxiom Polska, Warszawa
Agata Otrębska - Wiceprzewodnicząca     Stowarzyszenie Siemacha, Katowice
Dariusz Koster - Członek     Stowarzyszenie "Szansa", Oświęcim