Szkoła Podstawowa w Łuczycach

im. Jana Pawła II

Łuczyce 116

spluczyce.edupage.org

 

Nasza szkoła jest położona w malowniczej, podkrakowskiej wsi Łuczyce, w gminie Kocmyrzów - Luborzyca.

Jesteśmy małą szkołą - u nas znajdzie się miejsce dla każdego dziecka i zostanie ono otoczone opieką oraz wsparciem we wszystkich działaniach.

W naszej szkole nie ma anonimowości, a uczniowie nie muszą nosić karteczek ze swoimi imionami. Atmosfera jest przyjazna, dzieci czują się tutaj bezpiecznie i komfortowo. Dobry klimat zawdzięczamy ścisłej współpracy z rodzicami. Wychowanie  jest domeną, na którą kładziemy szczególny nacisk. Nasza szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym : opieką społeczną, policją, strażą pożarną itp.

Uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych m. in. kółka matematyczno-informatycznego, kółka wokalnego i przyrodniczego oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii.

Uczniowie naszej szkoły co roku osiągają wysokie lokaty w gminnych  konkursach: recytatorskich, sportowych, plastycznych, literackich, teatralnych, w konkursie ortograficznym oraz konkursie legend. Mamy również w swoim gronie laureatów konkursów wojewódzkich (literacki, humanistyczny, matematyczno -przyrodniczy, historyczny ) oraz ogólnopolskich.

Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym programie COMENIUS , w ramach którego współpracujemy ze szkołami z Ukrainy i  Turcji.  Należymy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Bierzemy udział   w akcjach:  Góra Grosza, Sprzątanie Świata, Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Ważne są dla nas tradycje  szkolne : Święto Szkoły,   Mikołajki, Jasełka, Zabawa Karnawałowa, Dzień  Matki, Dzień Dziecka, uroczystości związane ze świętami państwowymi  oraz  tradycyjne imprezy klasowe, które stanowią podstawę budowania integralnej społeczności szkolnej.

Dużą wagę przywiązujemy do propagowania kultury fizycznej i sportu  - uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych i startują w licznych zawodach.

Placówka jest organizatorem konkursów międzyszkolnych oraz gminnych konferencji dla nauczycieli. Chętnie podejmujemy uczestnictwo w różnorakich przedsięwzięciach

o charakterze ogólnopolskim.

Dysponujemy sześcioma salami lekcyjnymi, salą oddziału przedszkolnego, świetlicą, zastępczą salą gimnastyczną, biblioteką, nowoczesną salą komputerową z dostępem do Internetu, boiskami oraz placem zabaw. Dodatkowym atutem naszej szkoły jest położenie na wzniesieniu, w bezpośrednim sąsiedztwie parku, co zapewnia nam spokój   i świetne warunki rekreacyjne.