Theatrum Mundi

http://www.themundi.kolping.pl/

 

"  Na początku było słowo". Słowo zbudowało kulturę, może i rodzaj ludzki. Wzorem Karola Wojtyły i Mieczysława Kotlarczyka, którzy służbę Wartościom poprzez głoszenie Słowa wybrali wspólnie, a kontynuowali
w oddzielnych dziedzinach - my, niżej podpisani, powołujemy niniejszym Stowarzyszenie, nazwane "Theatrum Mundi", świadomi ukrytego pod tą nazwą dziedzictwa myśli Calderona. (...)


TEATRALNE CENTRUM WARTOŚCI I POJEDNANIA

"THEATRUM MUNDI"

imienia Mieczysława Kotlarczyka

pod


PATRONATEM UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II w Krakowie

jest Stowarzyszeniem twórców posiadającym osobowość prawną.

Stowarzyszenie grupuje artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych skupionych wokół idei rozwijania dziedzictwa pozostawionego przez


Teatr Rapsodyczny i jego wielkich Twórców.


"Dewizą naszej działalności jest maksyma: "Służyć Wartościom poprzez Słowo", Autorstwo
i owocne realizowanie tej służby słowu, przypisujemy naszym wielkim poprzednikom. Dlatego właśnie, a także w imię oddania należnej od lat sprawiedliwości, obraliśmy za patrona - MIECZYSŁAWA KOTLARCZYKA (Mistrza KAROLA WOJTYŁY w latach Jego juveniliów teatralnych).

"THEATRUM MUNDI" obok całego bogactwa znaczeń płynących z tej metafory, obok nawiązania do myśli Calderona, pragnie podążać śladami chrześcijańskiego personalizmu i uniwersalizmu - wspólnego dziedzictwa nowożytnej Europy.

Teatralną formę służby Słowem wybraliśmy - śladem poprzedników - bowiem teatr jest religijnym aktem twórczym, dokonywanym w żywym kontakcie międzyludzkim, we wspólnocie.

Ta jego cecha bierze początek z obrzędu - Z SACRUM.